FOK Logo

Farbe Szakgimnázium, Szakközépiskola és Óvoda

Ingyenes (államilag finanszírozott), érettségit adó, nappali vagy esti tagozatos

Szakiskolát végzett, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek szóló képzés

Életkortól függetlenül, a szakiskolát végzett, szakmunkás bizonyítványt szerzett tanulók számára biztosítja az érettségire felkészítést és az érettségi vizsgát, 2 tanév alatt, nappali vagy esti tagozaton.

A tanulók lényegében csak négy érettségi tantárgyra koncentrálhatnak a képzés során. A szakközépiskolai érettségin kötelezően választandó szakmai tantárgy a szakmunkás bizonyítványban szereplő szakmai tárggyal kerül elismerésre, így ebből a tárgyból a tanulóknak nem kell érettségi vizsgát tenniük.


Tantárgyak (heti óraszámok nappali tagozaton első/második tanév):

 • Magyar nyelv és irodalom (6/7),
 • Idegen nyelv (7/7),
 • Matematika (7/7),
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, etika (5/7),
 • Természetismeret (2/-),
 • Informatika (2/2),
 • Testnevelés és sport (5/5).

 

Tantárgyak (heti óraszámok esti tagozaton első/második tanév):

 • Magyar nyelv és irodalom (4/4),
 • Idegen nyelv (4/4),
 • Matematika (4/4),
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, etika (4/5),
 • Természetismeret (1/-),
 • Informatika (1/1).